Tag-arkiv: Regler

SystemPerfekt – spillerhæfte

SystemPerfekt – Spiller hæfte

Regler
Identitet er farlig
Alle vores planets problemer kommer fra menneskets identitet.
For at løse den nuværende krise er identiteten derfor fjernet.
For at sikre alles forsatte velvære, skal alle overholde nævnte regler.
Husk alttid:
Identiteten er fjenden
Ensheden er vores eneste frelse

Regler:
1. Alle skal være iført de udleverede dragter.
2. Navne afskaffes, alle tiltaler hinanden med de der til udleverede numre.
3. Ingen personlige ejendele må medtages.
4. Det er ikke tilladt at forlade lokalet før yderligere instrukser.
5. Langhårede skal have håret i en hestehale, sat med der til udleverede hårbånd.
6. Alle ritualer skal udføres på de angivne tidspunkter.
7. Angivne pligter skal udføres på angivne tidspunkter.
8. Brud på overnævnte regler vil medføre straf.

Ritualer
Ritualet af anger
Udføres hver hele time.
Stil dig på dit nummer.
Udfør følgende handlinger når nr. 1 siger tallet.
1. luk øjnene
2. fald på knæ
3. bøj hovedet
4. sæt håndfladerne mod hinanden foran dig
5. træk vejret ind
6. åben dine øjne
7. pust ud
8. rejst dig op
9. ritualet er slut
Ritualet af taknemlighed
Udføres hver halve time.
Stil dig på dit nummer.
Udfør følgende handling når nr. 5 siger tallet.
1. hæv armene over hovedet
2. kig op
3. fold dine hænder
4. træk vejret ind
5. træk armene ned lags siden
6. pust ud
7. ritualet er slut

Metaregler
Du ved intet udover, hvad der står i dette hæfte.
What you see is what you get, resten skal I skabe selv.

Baggrund
Vi vil gerne vide alt, hvem er jeg, hvem er du, hvor er vi og hvorfor er vi her? Menneskets ukuelige nysgerrighed og behov for at kende svarerne, har ført os til hvor vi er i dag.
Men hvad hvis vi fjerner alle forklaringerne, og vi fratager jer alle tegn på, hvem I er.
Hvad sker der så?
Dette scenarie indeholder ingen informationer, grunde eller forklaringer. Kun konsekvenser.
Du har kun nogle ganske enkelte holdninger til dine medspillere, du har kun ganske enkelte træk og vaner. Men du ved ikke, hvorfor du har disse holdninger, træk og vaner.
I er i et rum, I har nogle pligter, der er nogle regler, men I ved ikke hvorfor.
Hvordan reagere man på sådan en absurd situation? Det er scenariets spørgsmål, og det er op til jer.

Rollespiloplevelsen
Men hvad skal der så ske? Som sagt: det er op til jer, men her er nogle hints.
I står i en situation, hvad den er og hvorfor den er opstået, ved I ikke. Så I kan prøve på at finde en forklaring. I kan sammen og gennem rollespil finde frem til, hvad der er sket.
Du kan arbejde på at finde ud af, hvordan din rolle vil reagere på situationen. Men du ved jo ikke, hvem din rolle er. Dette kan du kun finde ud af gennem rollespil. Via samspil med de andre, kan du begynde at finde ud af, hvem du er, og skabe et bedre billede af dig selv.
Kort sagt:
I er blevet frataget alt, nu skal I selv finde på det igen, og så først der forholde jer til situationen og hinanden.
Da I sammen skal skabe alt, så det vigtigt at huske sig ja-reglen. Altså det at når en spiller kommer med et oplæg, eller påstår et eller andet, så prøv at spille med på det i stedet for at modsige denne. Det vil skabe nogle uventede ting. Husk dog at ja ikke altid er svaret. Men bare vær bevidst om hvad du siger ja og nej og hvorfor til inden du gør det.
En anden vigtig ting er: jeres roller er ikke hugget i sten. Holdninger og vaner kan ændre sig spillet igennem. Gør dette især hvis ændringen vil føre en forberet rollespilsoplevelse med sig, men ikke uden grund og umotiveret.

Opgaven
Din eneste chance for at lære noget om dig selv og dette sted, er ved at interagere med de andre spillere og på den måde begynde at skabe svar på alle de spørgsmål du bære.
Dybt et sted inde i dig hungrer en del af dig efter at få fyldt alle de blanke felter ud.
Få svar på alle de spørgsmål der ruger i det dybe mørke.
Hvem er jeg?
Hvem er de andre?
Hvor er jeg?
Hvad er der sket?
Hvad er det her sted?
Hvordan er det sket?
Hvordan er jeg kommet her?
Hvorfor er det sket?
Hvorfor er jeg her?
Hvorfor gør vi som vi gør?
Hvorfor er der de regler?
Hvornår er det sket?
Hvornår sker der mere?
Det eneste problem er bare, at de eneste der kan give de svar, er dig selv og dine medspillere.
Kort sagt:
Der er ikke mere i scenariet end det du ser nu. Der kommer ikke mere udefra. Resten af historien skal skabes inde fra af jer selv, ud fra oplægges hints og ideer. Skab jeres egen historie, I har ansvaret fra nu af.

Praktisk
Du må ikke tage noget som helst med ind i spillokalet, udover det du får udleveret.
Dog er der to undtagelser:
Hvis du er pige og har menstruation, er det selvfølgelig tilladt at medbringe diverse fornødenheder.
Hvis du er på en medicin, som du ikke kan undvære, må den selvfølgelig også medbringes.
Der er ingen pauser i scenariet.
Men hvis du trænger til en pause, er det tilladt i en kort tid at forlade rummet. Men hold dig i nærheden, og prøv at undgå at snakke med andre off game. Det gælder både andre deltagere og ikke deltagere.
Rygere opfordres ligeledes til at ryge mindst muligt scenariet igennem. Men hvis det begynder at ødelægge din spilpræstation, så er det bedre du lige smutter ud for en smøg. Samme regler for pauser gælder også for rygepauser.

Det vil på den ene eller anden måde være muligt at kontakte en person off game, hvis der skulle opstå behov for det. Hvem det vil være vil variere var opsætning til opsætning. Det kan være en spiller, som er blevet sat ind i scenariet på forhånd, en spilansvarlig som er i lokalet, en som kan kontaktes under scenariet, eller noget helt tredje. Faktum er bare at muligheden er der, og kun skal benyttes hvis allermest nødvendigt.