Hvordan vi forbedrer vilkårene for spilledere på Fastaval

Det er jo ingen hemmelighed, at jeg gør mig tanker om, hvordan man kunne gøre vores spilledere bedre, (eller sagt på en anden måde: forbedre deres forhold, hvilket jeg mener, vil lede til samme resultat: bedre spilledere). Må hellere understrege, at jeg mener bedre spilledere ikke flere, faktisk kunne nogle af mine forslag i teorien føre til færre spilledere, men med god grund, som det forhåbentligt vil blive klart. Disse forslag er baseret på de tendenser jeg så i resultaterne fra Fastavals evaluering, hvor man blandt andet blev spurgt: ”hvad kunne få dig til at blive spilleder” samt lidt samtaler fra evalueringsmødet fasta maj.
Endelig skal det understreges, at jeg på ingen måde har stillet mig op som spillederansvarlig, og disse tanke er blot mine overvejelser, som en kommende spillederansvarlig er velkommen til at stjæle hvis de kan bruges til noget.

At vælge de(t) rigtige scenarie(r)
Flere kommentarer i evalueringen handlede om tiden inden man overhoved tilmeldte sig, hvor folk både gerne ville vide mere om scenariet, samt både kunne læse det og eller snakke med forfatteren inden man overhoved tilmeldte sig det. Flere snakkede om det, som noget de automatisk gjorde med de(n) forfatter(e) de nu var venner med, men kunne man ikke udvide dette, så man også kunne lidt det samme med ukendte forfattere?

Læs mere her
Flere sagde ting som: ”Bedre formidling af scenariers forventede krav til spillederen.” Der var også folk som roste tiltaget med spilleder og spiller type. Så jeg ville forslå en udvidet form for dette. Der skal ikke stå mere tekst på foromtalen, det er godt at holde spilledertype sektionen så kort, som de forfatteransvarlige tvang en til.
Men man kunne forestille sig en mulighed for, at lægge et link ind i bunden af spilleder type alla: ”læs mere her”. Her kunne der så stå en uddybet udgave af spillederetype, som kunne indeholde mere om forventninger, opgavens omfang, spilleder stil og evt. krav (man kunne jo også vælge at fortælle om, hvor på denne skala ens scenarie ligger).
Dette vil selvfølgelig betyde mere arbejde for forfatteren, det vil flere af mine forslag, så det må nok hellere opfattes som et tilbud end et krav. Det må så være op til forfatteren at lave en cost benefit analyse og beslutte, om det er det ekstra arbejde værd. (Er man doven kan man evt. klippe fra sit scenarie, hvor man sikkert skriver noget om det alligevel.)

Kontakt forfatteren
Jeg synes også, det ville være åbenlyst med en mulighed for, at kunne skrive til forfatteren med spørgsmål, både inden og efter man har meldt sig til. Da vi ikke skal tvinge forfattere til at oplyse private e-mails eller ende i en situation, hvor en forfatter bliver overdynget med 10 mails med samme spørgsmål, kunne man forestille sig en model, hvor der fandtes et slags forum for hvert scenarie, her kunne spilledere og potentielle spilledere så stille spørgsmål og forfatteren eller andre spilledere kunne så svare på disse. Så kan man måske lige frem se, at andre har stillet samme spørgsmål man selv havde og svaret allerede ligger der.

Det kan jo samles!
De to overstående mener jeg kan samles til et. Hvis I ser på Fastavals hjemmeside nu, så er der et kommentarfelt til alle sider. Kunne man forestille sig at der lå et link fra hver foromtale til en side med evt. uddybet information om krav til spilledere, som beskrevet oven for, under dette kunne spilledere så stille spørgsmål i kommentarfeltet, som også beskrevet. For mig giver det god mening. Hvis ikke det kan lade sig gøre, findes der wiki sider, der sagtens kan udfylde denne funktion. Dette vil både lettere valget for en spilleder, samt selve læsningen, når man nu har meldt sig som spilleder. Jeg tror nogle af de uklarheder, som oftest opstår, når man læser et scenarie vil kunne løses hurtigt på denne måde i stedet for stå ubesvaret hen til man (måske) møder forfatter på Fastaval. (”hvad mener han lige med det? Nå det er der en anden der også har spurgt om, og der svarer forfatter på det, så forstår jeg det.”)

Preview
Der var flere, igen med udgangspunkt i at de kendte forfatteren, der skrev at de helst ville læse, måske ligefrem spilteste scenariet inden de enten spilledede det eller overhoved valgte det. Jeg tænker man kunne have en eller anden løsning, hvor det var muligt at downloade et scenarie allerede inden man tilmelder sig det. For nok så meget snak og tekst om spilleder rolle, kan næppe leve op til den indsigt, man får fra at blot skimme et scenarie første gang.
Det skal selvfølgelig administreres så scenarierne ikke ligger frit tilgængelige, men samtidig, bør det være en mulighed at bede om adgang til at læse et scenarie, inden man vælger, om man vil spillede det. Det ville jeg personligt være glad for. Der er flere scenarier jeg overvejer at spillede, men ikke gør, fordi jeg ikke ved nok om, hvad jeg går ind til, jeg ville nok først turde i det jeg faktisk havde læst scenariet.
Hvordan præcis det kan gøres ved jeg ikke, måske blot en mail man skriver til og anmoder om det scenarie man overvejer, og så får men det tilsendt snarrest muligt?

Få scenariet hurtigst muligt
En anden anke mange havde, var sikkerhed for, at få scenariet i ordentlig tid. I år var et særtilfælde, fordi alt ting koksede op. Men stadigvæk kan man godt få et scenarie skræmmende kort tid før connen. Mit løsningsforslag er som følger:
I det man melder sig til et scenarie, får man det sendt til sin e-mail i elektronisk form, med en tekst om, at det selvfølgelig ikke er sikkert, man komme til at spillede det, men at, nu har man det og kan allerede nu begynde at læse på det. Det burde give en mellem en uge eller en måneds ekstra læse tid.
Hvis man så faktisk skal spillede scenariet, får man det så tilsendt i papirform på det tidspunkt. Læsning på computer kan ikke opveje at læse det i papirform, men det hjælper, hvis det betyder, at man kan få det i bedre tid, mener jeg.
Og så skal spilledere ikke selv stå for print, det var noget rod, og selvom det kræver ekstra kræfter fra Fastaval af, bør vi stå for det, med mindre spilleder selv ønsker at printe det. (Der er flere der også kritisere dette i evalueringen og jeg er enig med dem.)
Denne løsning kan selvfølgelig ikke hjælpe på for sent afleverede scenarier, men det er der intet der kan.

Spiltest spillere
Når nu forfatterne har det i bedre tid, hvad så med at oprette en spiltest database, alla Scenariesommer? Så kan spillere gå ind og skrive: ”jeg er frisk på at være spiltester og jeg bor der og der”. Herefter kan spilledere, der vil spilteste gå ind og prøve at finde spillere, skulle han mangle nogen, til sin spiltest. Ved ikke om det er et redskab, der overhoved ville blive brugt, men det var da værd at prøve. Der var flere som kun ville være spilleder, hvis de var sikre på, at kunne nå at spilteste inden Fastaval.

Programsat spillederbriefing
En time før alle spilstart kan der være spilleder briefing og det vil stå i programmet og på ens deltager seddel, forfatter som spilleder, og man vil få en sms om det lige inden, som med andre aktiviteter. Her efter kan alle spilledere samt forfatter mødes inden spilstart og snakke om scenariet. Forfatter kan svare på sidste spørgsmål og kommer med gode råd, spilledere kan evt. dele tanker og erfaringer. Igen må det jo nok blive et tilbud, som det er op til den enkelte forfatter at udnytte, men derfor bør det stadig være på programmet for alle scenarier. Selvom forfatteren ikke dukker op, kan det stadig hjælpe den enkelte spilleder at snakke med andre spilledere om scenariet inden spilstart. (Det gør det i hvert fald for mig. Blot at snakke med en anden spilleder, som har kørt scenariet før ville være en kæmpe hjælp.)

Kompendierne
Endelig bør alle spilledere samtidig med det tidligt mailede scenarie få tilsendt links til alle de gamle spillederkompendier, så man også har dem, at lade sig inspirerer af.

Begynder hold
Dette sidste punkt har ikke så meget med spillede at gøre, men noget jeg tager med, da det hører lidt med. Udover spilledere som frygter de ikke er gode nok, er jeg også stødt på spillere, som ikke tør melde sig til Fastaval scenarier, fordi de er bange for at ødelægge oplevelsen for de andre spillere og spilleder.
Så evt. kan man tilmelde sig som begynder på enkelte udvalgte scenarier, evt. gamle men til nye spillere, velegnede scenarier. Formålet er både at introdosere folk til rollespil, men også gerne til den stil rollespil der oftest er til stede på Fastaval, hvis det kan lade sig gøre. (eller blot vise de forventninger man kan komme ud for som spiller på Fastaval.)
Pointen er, at man ved, man er sammen med andre uerfarne spillere, så det tager lidt af forventningspresset, samt at spilleder er en som har indvilliget i at køre et begynderhold, så denne ved at der evt. skal tages lidt hensyn. Man kan sagtens også forestille sig, at der kan udarbejdes nogle gode øvelser disse hold kan starte op med, så det bliver en blanding af workshop ”sådan spiller man rollespil på Fastaval” og en introdoserende rollespilsoplevelse.

Begynder spilleder
Denne model kan måske også laves med spilleder hold. Flere frygtede i evalueringen, de ikke var gode nok til at være spilleder på Fastaval og ca. lige så mange efterlyste workshops eller undervisning i god spilledning.
Jeg personligt mener, at det er en svær stil at undervise i, da det er så personligt og individuelt. Men det kan være der er klogere hoveder end mig, som faktisk kan undervise i spillederi. Men dette kunne være en måde at gøre det på.
Igen på samme måde: man har først en workshop om at spillede, styret af en erfaren spilleder, og bagefter spiller man noget rollespil, med udgangspunkt i workshoppen og med fokus på, hvordan der spilledes. Evt. kan spilleder rollen gå på tur undervejs, så man også kan prøve det under sikre rammer. Endelig kan der også indbygges lidt efter workshop, hvor der snakkes om oplevelsen og hvad man videre kan gøre.
Det er i hvert fald mit forslag, så må vi se, hvad der kommer af forslag, inden på den tråd, jeg har startet på rpgforum.

Det var mine tanker, er spændt på, hvad I siger til dem. Yderligere forslag til hvordan vi gør vores spilledere bedre/forbedre deres forhold (det er det samme mener jeg) modtages gerne.

Beklager det lange indlæg og ja, jeg kunne ikke falde i søvn.

11 thoughts on “Hvordan vi forbedrer vilkårene for spilledere på Fastaval

 1. Kristoffer Apollo

  Hej Simon

  Spændende forslag – især det med at samle info om og spørgsmål til scenariet som én ressource er oplagt. Give potentielle spilledere mulighed for at downloade, stille spørgsmål til forfatterne osv. Det behøver ikke engang være via et forum, bare en kontaktliste – jeg har absolut ikke noget imod at svare på mails fra folk, hvis de bare overvejer at køre mit scenarie. Og scenarierne kan i langt de fleste tilfælde lægges på Alexandria før con’en, for nu at tage den nemmeste løsning. Det har jeg fx gjort, de sidste par gange jeg har skrevet til Fastaval, så jeg asap kunne sende link til de spilledere, jeg fik navn på fra Fastaval.

  Måske kan det suppleres med en slags online-status, så man også kan få et indtryk af, hvilke scenarier der pt. mangler spilledere, mens tilmeldingen stadig er åben? Der er jo både en fase, hvor folk har frit valg og tilmelder sig, og så den senere fase, hvor det hele skal tilpasses efter antal hold på hvert scenarie – og det ville ikke gøre noget at hjælpe det på vej. Som det er nu, er der et pænt antal spilledere, som flytter fra ét scenarie til et andet i holdlægningen.

  For sent afleverede scenarier er et meget lille problem pt. De vil nok altid være der, men de senere år har langt størstedelen af scenarierne været færdige og klar til distribution både elektronisk og fysisk, et godt stykke tid før der var styr på tilmelding og holdfordeling. I år var selvfølgelig særligt slemt pga. skolebøvlet. Men der kan givetvis arbejdes med noget systematik, så alt ryger af sted, så snart et hold er fordelt og ‘lukket’. Det er primært et spørgsmål om kommunikation, som jeg ser det.

  Det med den faste spillederbriefing på deltagersedlen var faktisk en realitet for 15 år siden. 🙂 Jeg ved ikke, hvorfor det er forsvundet i mellemtiden, men husk at gøre det i samarbejde med forfatterne (det vil ikke være ideelt for alle at lægge briefing en time før spilstart – slet ikke med de mere flydende bloksystemer, vi har nu).

  Pointen med begynder-spilledere er også interessant. Der har jo tidligere været holdt workshops i den stil, og det må kunne gøres endnu bedre i dag med flere erfaringer. Jeg tror personligt, at mange bare skal kaste sig ud i det – og så vil opleve, at det ikke er så svært (hvis de altså har lysten i første omgang). Måske kan det ligefrem lade sig gøre at hype det? Lave et badge med “Jeg er sej, fordi jeg er førstegangs-con-spilleder” ?

  /Kristoffer

  Svar
 2. Simon James Pettitt

  Altså hvis forfatterne vil dele emals s fint med det, så kan man stille mere hemmelige spørgsmål der, ”det der hemmelige der skal ske midt i scenariet, hvordan var det lige med det?” Men ideen med et forum eller blot kommentar felt alla det vi begge skriver i nu, er at alle kan læse spørgsmål og svar. Er det noget man er i tvivl om som spilleder, er man sjældent den eneste, så det vil være tidsbesparende både for spilledere og forfatter hvis den slags spørgsmål kunne afklares for alle på engang.

  Jeg har stor respekt for Peters arbejde og Alexandria, men hvis dette skal virke, skal alle 30 scenarier ligges op så snart de er klar, eller idet mindste samtidig. Altså kort sagt, Fastaval skal kunne stille krav til det. Da Alexandria er Peters fritidsprojekt, ville det ikke være fair pludselig at stille den slags krav til ham. Men med dagens wiki og blog muligheder, ville det tage en person en time at skabe et sted, hvor alle scenarier kunne ligges op, (det ville så tage længere rent faktisk at ligge dem op med.) Men hvis det er under ens vilkår, er jeg også helt for, at ligge dem op. Men som spilleder er der også noget fedt i at få en mail så hurtigt, der siger, tillykke din tilmelding er nu sendt, her er scenariet. Om scenariet så er ved hæftet mailen eller der er et link til, hvor man kan hente det er underordnede detaljer. Men med hensyn til preview ville det helt klart være en fordel at de alle sammen lå online et sted.

  Ja det er en god ide med en online status, var det ikke Vikingcon, der gjodre noget i den stil i år? Alle scenarier fik en aktiekurs, og så kunne alle følge med i, hvor der manglede spillere. Det kunne vi evt. også indføre.

  Det kan sagtens gøres i samarbejde med forfattere, men på et eller andet tidspunkt skal der også ligges faste tidspunkter på. Jeg så nemlig gerne at briefingerne var på programmet. Det eneste jeg har oplevet, var enkelte forfattere der hang sedler op med: ”Spillederbriefing til Havmågnernes sang onnsdag kl 14.” Jeg vil gøre det til en fast ting. Hvis forfatter så ikke kan være der, er det ikke så stort et problem, mener jeg. Så kan denne sende en spilleder som har spillet det, eller en god ven, som kender scenariet godt nok til at kunne svare på spørgsmål. Men enig, skal det laves, skal det laves i samarbejde med forfatterne, ikke som noget de bliver tvunget til.

  Jeg er enig, det er en disciplin der bare skal kastes ud i, det er den eneste måde man rigtigt lærer den på. Men jeg tror flere ville turde tage springet hvis de a: havde øvet sig lidt inden og b der var et sikkerhedsnet af en art. Det er det jeg prøver at forslå her. At alle som melder sig somspilleder første gang, får tilbudt at deltage i en workshop/rollespil inden deres første egen spilledning. Jeg tror netop en kombination mellem en workshop, hvor der snakkes teknikker og krav til spilledning på con, efterfulgt af spilning af et udvalgt scenarie, hvor den erfarne spilleder, som også har styret workshoppen starter som spilleder, og efter han har vist hvordan det gøres, går det så på skift, med mulighed for at stoppe og snakke om, hvordan det gik. Jeg tror en workshop alene vil have ringe effekt, men netop ideen med at kombinere det med actual play, vil nok styrke det man får serveret under workshoppen.

  Men som du selv siger, der er intet nyt i det jeg forslår. Enten så er det gjort før, ellers også så er det noget enkelte forfatter praktisere selv. Det jeg forslår, er at sørger for, at det sker på alle scenarier. Systematisere det og ligge det helt officielt ud, så alle spilledere nyder godt af det, ikke kun dem som skal spillede et scenarie af forfattere som dig Kristoffer eller som kender forfatteren. Det er det der er mit fokus: hvad kan Fastaval gøre, for at gøre spilleder oplevelsen lettere og bedre for alle spilledere.

  Svar
 3. Martin Horn Pedersen

  Tim og Sigrid, laver arbejde inden, men selv Fastaval holdlægning start jo først når tilmelding lukker. Naturligvis kan man godt på nogen se hvis det ser helt skidt ud undervejs, men afhænger jo hvad folk vil spille og folk tilmelder sig ofte i sidste øjeblik så hvad de 100 tilmeldinger der kommer søndag er jo ikke til at sige.

  Og fast med en time før spil start, nej tak.
  Tror langt mere man skal ud i oplysning, fortælle nye forfatter det er en god ide. Eller kan man nemt tro at når SLerne nu ikke har spurt en om noget pr. mail jamen så er der styr på alt.

  Så mind forfatterne om at de bør holde en.
  De får alligevel mail adresserne på SLerne
  Og gør SLerne opmærksomme på at det er en god ide at mail deres spørgsmål.

  Føler lidt du vil sætte for meget i for stramme rammer, det kan jeg ikke lide.

  Og om nye spilledere så vil jeg være det arrogante svin der sig nye con SL fint, ny SL nej tak.
  Når jeg tager på con så forventer jeg at min SL kan sit lort og jeg bliver skide sur hver gang jeg har haft en dårlig SLer.
  Så ja til workshops, og måske kan nye SLer melde sig sammen med nye rollespiller også kan de øve sig sammen. Men ellers må de sgu øve sig der hjemme.
  En dårlig spiller kan man ofte leve med, en dårlig SLer ødelægger bare så nemt alt.
  Så opfordring må vel være at hvis man har en lille SLer i maven, så øve med vennerne der hjemme

  Svar
 4. Simon James Pettitt

  Nej men bare fordi vi kun kan gøre lidt det udelukker jo ikke, at man kan gøre et eller andet. Det sker jo allerede uformeldt. Forfattere der kender de rigtige skriver til dem og beder om tal på, hvor mange der er tilmeldt spiller/spilledermæssigt så de kan gøre en indsats, hvorfor ikke gøre dette officielt og gøre det til en service som alle spillere, spilleder og forfattere kan følge med i? Vikingcon gør det.

  Jeg vil mene at der er en forskel mellem: mail ham der, hvis du har spørgsmål, og så: her kan du ser mere om, hvordan det er at spillede scenariet og læse spørgsmål og svar andre har stillet. Det ville da være en fed service, synes jeg.

  Endelig skal du huske, at en del fokus af dette er inden, man tilmelder sig. Hvor man i denne model vil kunne træffe et langt bedre valg af scenarier man vil spillede endnu inden man overhoved har tilmeldt sig. Det vil en uddybet spilleder side mulighed for at stille spørgsmål og læse andres spørgsmål og svar samt endelig at få previews af scenariet hjælpe meget på… tror jeg.

  ”Føler lidt du vil sætte for meget i for stramme rammer, det kan jeg ikke lide.”

  Ja det er nok ret stramme rammer, men det er lidt fordi, jeg føler, at som spilleder er det lidt hit and miss alt efter, hvad for en forfatters scenarie man vælger at spillede. Derfor ved at lave en times møde inden spilstart og opfordre folk til at komme til den, kan man pudse de sidste forberedelser af. Så lad os kalde det noget andet end spillederbriefing. Jeg mener nemlig ikke, at forfatter nødvendigvis behøver være der, før det er brugbart. Blot at mødes og snakke lidt med de andre spilledere måske lave lidt opvarmning vil være en stor hjælp for folk, tror jeg. Især de lidt mere nye spilledere vil så kunne få et pusterum og tillidsbost inden spilstart. Men du har selvfølgelig ret, en fast spillederopvarmning, hvad vi nu kalder det, skal ikke erstatte kommunikationen mellem spilleder og forfatter inden Fastaval, og det tror jeg heller ikke den vil, især ikke, hvis det hele gøre mere åbent.

  ”Og om nye spilledere så vil jeg være det arrogante svin der sig nye con SL fint, ny SL nej tak.”

  Det var en kontant udmelding, men det lægger jo tæt op ad hvad folk siger på rpgforum. Men det er tydeligt, at der er formater, hvor vi kan hjælpe folk, som overvejer at spillede på en con. Dem bør vi sagtens kunne implementere. Man kunne måske forestille sig workshops hvor der ikke er fokus på: sådan spilleder du, men mere sådan spilleder du et investigations scenarie, jeep scenarie, fortælle scenarie, bipersons scenarie, Bækgård scenarie osv. Så tilbudet ikke kun er til nye men også mere erfarne, men som måske gerne vil have en introduktion til en ukendt scenarieform som man er ukendt med.

  Svar
 5. Martin Horn Pedersen

  Workshops delen syntes jeg klart lyder spændene både generalt og med “lærer og køre type X scenarier” klart en god ide.

  Og mit indtryk er at Fastavals system har langt flere faceter end Vikingcons

  Og jeg har ikke noget mod et læs mere her link, men personlig vil jeg heler svare på samme spørgsmål 10gang pr mail end 1gang offenligt, da det nok er ret centrale ting en SL vil spørger om

  Men igen din time før ting, med klokken 9 blokke at skulle få folk til mødes kl. 8 er jo helt galt, jeg er ikke i stand til andet med savle på mig selv kl. 8 under fastaval 😉

  Der for tror jeg mere på en opfrodring og frivilligheds model, man kan jo se hvor dygtig forfatterne var i år da de fik besked på finde 5 SLer selv, det klarede utroligt mange, og ikke kun folk der har skrevet Fastaval scenarier siden Fastas startede

  Svar
 6. Kristoffer Apollo

  @Simon: Jeg tror, du misforstår, hvad jeg skriver. Jeg er helt enig i, at det vil være smart at sætte tingene mere i system omkring elektronisk udsendelse af scenarier, kommunikation mellem forfattere og spilledere osv. Om det så foregår via Alexandria, fastaval.dk eller et tredje sted, er sådan set ligegyldigt (selv om det nu ville slå to fluer med ét smæk at få scenarierne uploadet til Alexandria – man kunne jo nok lave en aftale med Peter).

  Dog er jeg personligt glad for den mere personlige kommunikation, der ligger i at maile med spillederne. Men det er der jo ikke noget, der forhindrer mig i at gøre oven i det andet.

  Min oplevelse er jo netop også, at jeg har nemt ved at navigere i systemet og få mailadresser osv. ud af folk undervejs, fordi jeg har været med i mange år og ved, at det er smart at maile til folk som Kenneth, Tim og Sigrid. Som i øvrigt gør et kanongodt job i deres funktioner, men som sikkert også ville være glade for noget mere struktur i kommunikationsflowet mellem dem og forfattere/spilledere. Alle ville vinde, ved at alle spilledere kunne peges i retning af et sted, hvor man er sikker på, de kan downloade scenariet.

  Derimod er jeg enig med Martin i, at du skal passe på med at standardisere ting for meget – fx definere, at spillederbriefing partout *skal* holdes en time før spilstart. Der kan være mange praktiske grunde til, at en forfatter vil have det anderledes (ligesom der sikkert også vil være undtagelser ift. fælles download-site osv.).

  Her er jeg klart præget af, at jeg selv i første halvdel af 90’erne var med til at standardisere en masse ting i planlægningen og afviklingen af Fastaval – og selv om det gjorde meget godt, var det altså også med til at kvæle kreativitet og initiativ på nogle punkter. Så jeg tror, at vejen frem er at spørge forfatterne, om og hvornår de vil have briefinger – i god nok tid, til at det kan komme med på deltagersedlerne. Selvfølgelig med den implicitte forståelse, at det er en god idé.

  Svar
 7. Kristoffer Apollo

  … og pointen med tredje afsnit i ovenstående er selvfølgelig, at jeg forestiller mig, at det må være en del sværere for nye forfattere at finde rundt i, hvem der ved hvad om spilledere og holdlægning undervejs i den proces.

  Svar
 8. Tore Vange

  Personligt foretrækker jeg mails til forfatteren og en briefing en halv time før spilstart. Min erfaring er, at de eneste forfattere som ikke holder briefing, men rent faktisk er tilstede på fastaval, ofte er dem der har skrevet scenarier der er så dårlige at de ikke vil stå ved dem, eller de har fået høvl af spillederne der havde meldt sig til.

  Jeg er pænt ligeglad med, om jeg får scenarierne i papirform inden fastaval, sålænge forfatteren sender mig en pdf såsnart denne har min mailadresse i hænde, og helst senest to dage før fastaval. Papirudgaven vil jeg være ganske tilfreds med at afhente i info (der bør være en separat kø), hvor forfattere der printer selv også bør aflevere eksemplarer til spillederne. Jeg blev lidt træt af at jagte mennesker jeg ikke vidste hvordan så ud for at få scenarierne inden spilstart i år.

  Svar
 9. Oliver Nøglebæk

  Lidt perspektiv fra en mand i infoen:

  Personligt ville jeg helst have scenarierne ud af infoen, jeg er så træt af at skuffe spilledere. Specielt fordi det oftest er det eneste vi ser til dem, øv.

  Jeg skal ikke blande mig i debatten om man må formaste sig til at kræve noget af forfatterne på selve vallen, det er bare fjollet.

  Jeg har selv plottet lidt på om man kunne finde et lokale som blev sat til side til at spillederne, så de kunne bruge det til møder, scenarielæsning, etc. (Men jeg tvivler på at nogen vil bruge det, eller overhovedet opdage det.)

  Anyways, der burde være indlagt en halv times briefing/SL-snak i forbindelse med tombolaiseringen af scenarierne, når nu vi alligevel har samlet folk. (Og nej, det skal ikke være oven i maden eller alt muligt, den fejl har vi opdaget!)

  Workshops og følordninger for the win, den slags er skidegodt til at vise både interesse for spillederne og optræne de nye, for der er brug for optræning. Niveauet på fastaval er efterhånden så højt at det er de færreste der kan hoppe direkte fra deres tirsdags d&d til selv de mest konventionelle conscenarier, det er fedt at vi er seje til rollespil, men vi skal lige holde en forbindelse til vækstlaget!

  Jeg ser gerne at der kommer flere creds for at være spilleder, i form af badges og hatte eller hvad man nu finder på. Jeg skal gerne selv bygge nogen pins hvis det kan gøre vores spilledere glade, så kan de samle på dem fra år til år hvis de er den slags folk.

  Svar
 10. Simon James Pettitt

  Tak for de mange gode inputs, det er jo tydeligt der er meget vi kan gøre for spillederene. Det synes jeg nogen burde tage at gøre.

  Det næste skridt kunne være at få spillederne, og ikke kun de der finder vejen her forbi, men et dejligt bredt spektrum, i tale.

  Evt. på et møde, alla det som Klaus og Kristo holdte sidste år med forfatterne, hvor de netop spurgte: hvad vil I have?

  Det kunne så efterfølges med at møde med forfattere og info så alle bliver hørt.

  Ja så må vi bare se om nogen så gør det. Men om ikke andet, så er der lang tid sådan et møde bliver relevant, vi skal lige i gang med Fastaval året først.

  Svar
 11. Oliver Nøglebæk

  Det lyder rigtig sundt med et møde for spillederne. Jeg kan afsløre at det er ret let at gå i infosys og finde dem der har været spilledere og sende en invitation ud når det bliver relevant.

  Jeg har efterhånden lært en del om at opstille den slags erfaringsudvekslinger, så det bliver mere konstruktivt end en klagerundkreds. (Du oplevede selv forskellen på evalueringsmødet ;)) Jeg vil gerne hjælpe med at opstille et møde eller en process til at få en dialog igang.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *